Anmälan

Dagens program

Registrering, kaffe och nätverksmingel

30min

Börsmorgon sänder live från mingelytan

30min

Börsöppning, moderatorn hälsar välkomna

Moderatorer: Peter Fellman, chefredaktör, Di och Anna Ekelund, nyhetschef, Dagens industri

15min

Det ekonomiska läget och megatrender i världsekonomin

Magdalena Andersson, finansminister

30min

Börsklimatet 2019

Megatrender, makroekonomi, företagsklimat och politiska förutsättningar. Frågor från moderator och publiken.

Magdalena Andersson, finansminister, Johanna Jeansson, analytiker, Dagens industri, Lauri Rosendahl, vd, Nasdaq Stockholm och Nasdaq Nordic


20min

Riskkartan 2019

Vilka är de största ekonomiska och säkerhetspolitiska riskerna i Sverige, i vår närmiljö och globalt?
PM Nilsson, chef för ledarredaktionen, Dagens industri, Klas Friberg, chef, SÄPO, säkerhetsanalytiker

25min

Förmiddagsmingel

35min

Intervju: Omställning, anpassning och nya affärer

Björn Wahlroos, styrelseordförande, Sampo Group

20min

Spelbranschen – lärdomar och vägen framåt

I januari avreglerades spelbranschen – vilka är de viktigaste erfarenheterna hittills och vad kan andra branscher lära sig av spelbranschen? Kindred hanterar 30 miljoner transaktioner per dygn, endast på digitala plattformar. För att skapa en så bra kundupplevelse som möjligt sätter man kunden i centrum för allt, samtidigt som man arbetar med säkerhet, ansvarsfullt spelande och dagligen utvecklar den digitala tekniken.  Vilka utmaningar står man nu inför – hur hanterar man kritiken mot reklamvolymen, ansvarsfullt spelande och tillgången på talang? Hur finner man sin plats i att vara med och utveckla samhället?

Henrik Tjärnström, vd, Kindred

25min

Detaljhandeln – erfarenheter och vägen framåt

Handeln pressas från många håll – konsumenterna kräver låga priser och stort ansvarstagande, transformationen mot näthandel fortsätter och konkurrensen blir allt mer global, både från nischspelare och från giganter som Amazon och Ali Baba. Hur navigerar Clas Ohlson i denna värld av snabba förändringar och vilka är de största möjligheterna på vägen framåt? Och vilka lärdomar kan andra branscher göra från utvecklingen inom handeln?

Lotta Lyrå, vd, Clas Ohlson

25min

Lunch

65min

Parallella fördjupningsspår

a) Börsbolagens möjligheter på den svenska och internationella kapitalmarknaden

 • Börsen som plattform för fortsatt tillväxt och kapitalanskaffning
 • Olika typer av emissioner, inklusive riktade, emissionsteknik samt reflektioner kring prospektmöjligheter.
 • Hur kan svenska börsbolag kan utnyttja den internationella kapitalmarknaden och var är den på väg?
 • Ersättningsrapporter (direktivet för aktieägares rättigheter), hållbarhetsfrågor och long-term value.

Joakim Falkner, Baker McKenzie
Adam Kostyál, Nasdaq
Adam Farlow, Baker McKenzie. London
Andreas Dalhäll, Partner EY


b) Utvecklingen inom Artificiell Intelligens, Digitalisering samt effekter på god bolagsstyrning

 • Hur kan dagens styrelser, revisionsutskott och ekonomifunktioner minska sin risk samt öka träffsäkerheten av finansiell information med hjälp av digitala verktyg?
 • Senaste trenderna inom AI och digitalisering samt hur dessa påverkar bolagens processer, styrning och styrelsearbete.

Henrik Hilberts, Intelligent Automation Leader, Partner EY
Carl Svernlöv, Baker McKenzie

c) Investor Relations in a Changing Investment Landscape: How Companies need to Adapt

An interactive workshop to cover:

 • Retail vs. institutional investors, understanding your market
 • Targeting investors in a post MIFID II world
 • What to measure? Key metrics for IR
 • ESG and the rise of the index investor
 • Growing market for commissioned research - implications for listed companies
 • Best practice tips - IRO's top 10 do’s and don’ts

 • Patrick Hughes, Nasdaq
  Jacob Nyberg, Managing Partner, Wildeco


70min

Eftermiddagskaffe och nätverksmingel

35min

Renodling av verksamheter – erfarenheter

Sandvik har gjort flera stora avknoppningar och Autoliv delade upp verksamheten och noterade i somras Veoneer. Varför görs denna renodling av verksamheter, och varför just nu? Vilka är de viktigaste erfarenheterna från den senaste tidens avknoppningar? Och hur länge kommer trenden att hålla i sig?

Jan Carlson, vd, VeoneerBjörn Rosengren, vd, Sandvik

30min

Hållbar samhällsutveckling, ny teknik och global konkurrens

Skanska har idag 75% av sin verksamhet utanför Sverige. Vilka utmaningar ligger i att konkurrera på en global marknad mot nationella och andra internationella spelare? Hur arbetar bolaget med utveckling av ny teknik för att säkerställa konkurrenskraften i framtiden och vad ser byggjätten som de största utmaningarna på vägen framåt?

Anders Danielsson, vd, Skanska

20min

Så stärker vi bolagens konkurrenskraft

Vad är styrelsens ansvar för att Svenska bolag ska kunna konkurrera även i framtiden? Och vad bör samhället och politiken göra?

Christer Gardell, vd, Cevian, Marie Ehrling, bl.a. ordförande i Telia Company och Securitas samt vice ordförande i Axel Johnson, Sarah McPhee, styrelseordförande Fjärde AP-fonden, Houdini, styreleledamot i SNS, Axel Johnson, Bure Equity, Klarna

25min

Samtal om vilka börsbolag som utmärkt sig

Diskussion om vilka företag som har utmärkt sig under året ur olika perspektiv; Ägarperspektiv, hållbarhet, jobbskapare och innovationskraft.

Johanna JeanssonUlf PeterssonAgnetha Jönsson, Anders Hägerstrand, Analytiker från Dagens industri

20min

DiTV sammanfattar dagen och Di:s Börsmingel tar vid

60min

Dagens talare

Christer Gardell
vd, Cevian

Read more

Magdalena Andersson
Finansminister

Read more

Björn Wahlroos
Styrelseordförande, Sampo Group

Read more

Marie Ehrling
bl.a. ordförande i Telia Company och Securitas samt vice ordförande i Axel Johnson.

Read more

Björn Rosengren
vd, Sandvik

Read more

Lotta Lyrå
vd, Clas Ohlsson

Read more

Lauri Rosendahl
vd, Nasdaq Stockholm och Nasdaq Nordic

Read more

Jan Carlson
vd, Veoneer

Read more

Klas Friberg
chef, SÄPO

Read more

Henrik Tjärnström
vd, Kindred

Read more

Sarah McPhee
styrelseordförande Fjärde AP-fonden, Houdini, styreleledamot i SNS, Axel Johnson, Bure Equity, Klarna

Read more

Anders Danielsson
vd, Skanska

Read more

Andreas Dalhäll
Partner EY

Read more

Joakim Falkner
Baker McKenzie

Read more

Carl Svernlöv
Baker McKenzie

Read more

Jacob Nyberg
Managing Partner, Wildeco

Read more

Peter Fellman
Dagens moderator och chefredaktör, Dagens industri

Read more

Anna Ekelund
Dagens moderator och nyhetschef, Dagens industri

Read more

PM Nilsson
chef för ledarredaktionen, Dagens industri

Read more

Ulf Petersson
analytiker, Dagens industri

Read more

Johanna Jeansson
analytiker, Dagens industri

Read more

Anders Hägerstrand
analytiker, Dagens industri

Read more

Agnetha Jönsson
analytiker, Dagens industri

Read more

Börsdagen, där de viktigaste beslutsfattarna träffas för att diskutera trender, den ekonomiska utvecklingen, företagsklimat och politiska förutsättningar, är Dagens industris nya stora konferens.

Några av dagens teman:

 • Börsklimat 2019 och framåt
 • Innovation och internationell konkurrens
 • Riskkartan 2019 - Vilka är de största ekonomiska och säkerhetspolitiska riskerna i Sverige, i vår närmiljö och globalt?
 • Hållbarhet, långsiktighet och lönsamhet
 • Omställning, anpassning och nya affärer

Programmet är under uppbyggnad, notera att tiderna kan komma att ändras.

"Börsen är en viktig del av Di:s innersta kärna. Vårt engagemang genomsyrar alla våra kanaler. Nu tar vi nästa steg och skapar den viktigaste mötesplatsen för de tyngsta beslutsfattarna – välkommen att vara med från början.”

Peter Fellman
Chefredaktör, Dagens industri

Intresserad av att vara partner? Klicka på knappen nedan så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Kontaka oss

Patrik Jönsson
patrik.jonsson@di.se

Projektledare

Johan Kock
johan.kock@di.se

Partneransvarig

Inna Erngren Suwareh
inna.erngren@di.se

Deltagaransvarig